LIFE Therapy®

Life Therapy är en syntesbehandling, det vill säga en blandning av många tekniker och utförs främst som en kraniosakral behandling. Under behandlingen jobbar vi med flödet i nerver och ryggmärgen.

Vi jobbar även med energikroppen, det man brukar kalla det elektromagnetiska fält som omger den fysiska kroppen. Om fältet är enbart magnetiskt (drar till sig) eller elektriskt (ger ifrån sig) så påverkar det vår energi- och medvetandenivå.

Vår kropp drivs av fysisk, emotionell och mental energi. Tänk att kroppen kan laddas av många olika saker, så som ex. sömn, mat, kärlek, uppmärksamhet, inspiration, drömmar, längtan, fysisk beröring, träning, en stund i solen. När du laddar energi är det olika hur länge den räcker. Om energin aldrig verkar räcka till kanske vi använder mycket mer energi än vi laddar? Läcker din energi och kraft? Har du överskott med energi?

Fokus ligger på att sänka stressen i kroppen. Lugn och ro är en av de viktigaste faktorerna för att läkning ska ske i kroppen.

När vi befinner oss i kronisk stress vänjer vi oss gradvis vid detta negativa tillstånd, och vi glömmer hur det känns att vara avslappnad och lugn.

Under en session börjar vi med en Zone Kotsättning behandling (30 min) och fortsätter sen direkt med LIFE-Therapy sessionen (2,5 t, diskussionstid ingår).

Efter en LIFE behandling upplever klienten djup fysisk och psykisk vila. Då minns vi hur det egentligen bör vara och kan därmed också börja söka oss tillbaka till ett mjukare läge av avslappnad närvaro.

Endast första behandlingen behöver 3 timmars reserverad tid. Eventuella fortsättningsbehandlingar kan bokas skilt (behandlingstiden är 1-2 timmar). Kontakta mig för att boka fortsättningsbehandling.