Zone Kotsättning

Vid kotsättning jobbar jag med den fysiska kroppen och gör manuella ledjusteringar. De vävnader jag jobbar med är kotor, leder, nerver, bindväv och muskler.

Jag använder även en metod som heter Zone Technique, vilket är en ryggmärgsstimulerande teknik som kan aktivera kroppens självläkning.

Min nya Zone Kotsättning -metod är en kombination av dessa två tekniker.

Enligt Zone Technique finns det bara sex typer av störningar som kan påverka människokroppen. Dessa störningar hör ihop med sex olika zoner, som är:

– körtelsystemet
– utrensningssystemet
– nervsystemet
– matsmältningssystemet
– muskelsystemet
– cirkulationssystemet

Hur går det till?

Varje zon/system har sitt eget hjärncenter som styr hela systemet.

Jag undersöker klienten för att fastställa vilka av hjärncentrerna som inte är i harmoni med de system de kontrollerar. Detta görs genom att jag känner på specifika punkter på patientens bakhuvud. Dessa punkter är relaterade till de sex hjärncentrerna genom nervförbindelser. När ett hjärncenter inte skickar rätt signaler till sitt system lider alla kroppsfunktioner som är relaterade med det systemet.

För att korrigera detta stimulerar jag specifika punkter i ryggmärgen. Vid stimulering av rätt punkter skickas nervimpulser upp längs ryggmärgen till de hjärncentra som behöver balanseras. De balanserade hjärncentrerna kan sedan skicka ut rätt signaler till kroppens system och kroppen kan bättre läka sig själv.