Kotsättning

Vid kotsättning jobbar jag med den fysiska kroppen. De vävnader jag främst jobbar med är nerver, fascian, kotor och andra leder.

Det finns flera olika namn på kotsättning beroende på vilket område läran kommer från, men tankesättet är det samma bland dem alla.

Jag använder mig av en teknik som härstammar från Kaustby. Kotsättning (jäsenkorjaus) är det primära metoden jag har jobbat med under åren, men jag har kompletterat min behandlingsmetod med tekniker från klassisk massage, kiropraktik och triggerpunktslära.

Vad är det du ska förvänta dig av en kotsättningsbehandling?

Jag jobbar väldigt inkännande. Jag använder mig inte av diagnoser eftersom jag anser att de är alldeles för generaliserade i dagens värld. Jag använder mig av känslan i händerna som mitt främsta arbetsredskap.

Fingertoppskänslan har jag tränat upp med blindskrift, vilket gör att behandlingarna blir väldigt klientcentrerade. Varje behandling blir som en ny unik berättelse.

Ärlighet är viktigt för mig och det är något som du kan förvänta dig. Du behöver inte bli förvånad ifall jag säger att jag inte kan hjälpa mera med dina problem och rekommenderar dig vidare, eller att jag ger rekommendationer för egenvård för att minska på antal behandlingsgånger. Det är ju inte meningen att du skall behöva besöka min mottagning regelbundet. 

Kotsättning kan lindra:

 • värk och smärta
 • stelhet i muskler och leder
 • domningar
 • kot- och diskproblematik
 • migrän
 • ischasrelaterade problem
 • värk och smärta
 • stelhet i muskler och leder
 • domningar
 • kot- och diskproblematik
 • migrän
 • ischasrelaterade problem